Privacybeleid

Inwerkingtreding: 14 juli 2019

Transferantique BVBA, Kleinhoefstraat 5 B70, 2440, Geel, VAT BE0724.581.981 (“ons”, “wij”, of “onze”) opereert als de https://transferantique.com website en de mobiele applicatie Transferantique (hierna de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en over de keuzes die u met die gegevens hebt gemaakt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, hebben de voorwaarden die gebruikt zijn in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Servicevoorwaarden.

Definities

 • Dienst
  Service betekent de website https://transferantique.com en de mobiele applicatie Transferantique beheerd door Transferantique BVBA
 • Persoonlijke gegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend persoon die aan de hand van deze gegevens kunnen worden geïdentificeerd (of aan de hand van gegevens en andere informatie die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen).
 • Gebruiksgegevens
  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Service, hetzij door de Serviceinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies
  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Data Controller
  Data Controller: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt.

  In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensverwerker van uw Persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)
  Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker.
  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Gegevenssubject (of gebruiker)
  Data Subject is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Service en is het onderwerp van Persoonsgegevens.

Informatieverzameling en -gebruik

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Email adres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. Je kan je altijd uitschrijven van eender welke of alle communicatie die je van ons via e-mail van info@transferantique.com krijgt.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service door of via een mobiel apparaat (“Gebruiksgegevens”).

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service benadert met een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele-internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt de locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt via de instellingen van uw apparaat.

Tracking & Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Session Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze Service te bedienen.
 • Voorkeur Cookies We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Transferantique BVBA gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest dit te doen
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Indien u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrond van Transferantique BVBA voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

Transferantique BVBA kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in ons gewettigd belang en wordt niet door uw rechten overruled.
 • Voor de verwerking van betalingen
 • Om de wet na te leven

Bewaring van gegevens

Transferantique BVBA bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Transferantique BVBA zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de gegevens, met inbegrip van de Persoonsgegevens, naar België overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Transferantique BVBA zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles worden uitgevoerd, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Transferantique BVBA verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of als antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke bepalingen

Transferantique BVBA kan uw Persoonsgegevens bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie te goeder trouw noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendommen van Transferantique BVBA te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Transferantique BVBA streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u toe te laten uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen, direct binnen de sectie met uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

 • Het recht van rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons.

 • Het recht op beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

 • Het recht op gegevensdraagbaarheid. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 • Het recht om de toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment dat Transferantique BVBA vertrouwt op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), de Service namens ons te leveren, Servicegerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

We kunnen gebruik maken van externe serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Statcounter

  Statcounter is een analyse-instrument voor webverkeer. U kunt de Privacy Policy voor Statcounter hier lezen: link

 • Google Analytics

  Google Analytics is een webanalysedienst die door Google wordt aangeboden en die het websiteverkeer volgt en rapporteert, momenteel als een platform binnen het merk Google Marketing Platform. U kunt het Privacybeleid voor Google Analytics hier lezen: link

Behavioral Remarketing

Transferantique BVBA gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties aan te bieden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Bing Ads Remarketing

  Bing Ads remarketingdienst wordt geleverd door Microsoft Inc.

  U kunt zich afmelden voor Bing Ads op rente gebaseerde advertenties door het volgen van hun instructies: link

  U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Microsoft door de pagina met het Privacybeleid te bezoeken: link

 • Google AdWords Remarketing

  Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google LLC.

  U kunt zich afmelden voor Google AdWords-gebaseerde advertenties door het volgen van hun instructies: link

  U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Google door de pagina met het Privacybeleid te bezoeken: link

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval maken we gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet volledig opslaan of verzamelen, alleen de laatste vier cijfers die nodig zijn voor de identificatie. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze derdebetalers wier gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten dragen bij tot een veilige afhandeling van de betalingsinformatie.

De betalingsverwerkers waar we mee werken zijn:

 • Stripe

  Hun privacybeleid kan worden bekeken via de link

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u sterk aan om de Privacy Policy van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy voor kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we Persoonlijke Gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en/of een prominente mededeling op onze Service laten weten, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid updaten.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Via e-mail: info@transferantique.com
 • Via telefoon: +32 485 65 40 90