Servicevoorwaarden

Laatste update: April 02, 2021

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Voorwaarden”) regelen uw relatie met https://transferantique.com website en Transferantique mobiele applicatie (de “Service”) beheerd door Transferantique BVBA, Kleinhoefstraat 5 B70, 2440 Geel, VAT BE0724.581.981 (“ons”, “wij”, of “onze”).

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u onze website en Transferantique mobile applicatie (de “Service”) gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van onze Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Service.

 

Abonnementen

Sommige onderdelen van de Service worden gefactureerd op basis van een abonnement (“Abonnement(en)”). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis (“Billing Cycle”). De factureringscycli worden op maandbasis of op jaarbasis ingesteld, afhankelijk van het type abonnement dat u bij de aankoop van een Abonnement selecteert.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of Transferantique BVBA het annuleert. U kunt de verlenging van uw abonnement opzeggen via uw online accountbeheerpagina of door contact op te nemen met de klantenservice van Transferantique BVBA.

Voor het verwerken van de betaling van uw Abonnement is een geldige betaalmethode, inclusief een creditcard een vereiste. U dient Transferantique BVBA te voorzien van correcte en volledige facturatiegegevens, inclusief volledige naam, adres, staat, postcode, telefoonnummer, en een geldige betalingsmethode informatie. Door dergelijke betalingsinformatie in te dienen, machtigt u Transferantique BVBA automatisch om alle abonnementskosten die via uw account worden gemaakt, in rekening te brengen voor dergelijke betalingsinstrumenten.

Indien automatische facturering om welke reden dan ook niet gebeurt, kan Transferantique BVBA een elektronische factuur uitreiken die aangeeft dat u manueel moet werken, binnen een bepaalde termijn, met de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals vermeld op de factuur. Transferantique BVBA kan ook de toegang tot bepaalde delen van de Dienst opschorten op het einde van de Factureringscyclus.

 

Gratis proefabonnement

Transferantique BVBA mag, naar eigen discretie, een Abonnement met een gratis proefabonnement voor een beperkte periode aanbieden (“Free Trial”).

Het kan zijn dat u uw factuurgegevens moet invoeren om u aan te melden voor de Gratis Proefperiode.

Indien u uw facturatiegegevens invoert bij de inschrijving voor de Gratis Proefperiode, wordt u door Transferantique BVBA pas na afloop van de Gratis Proefperiode gefactureerd. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode, tenzij u uw Abonnement heeft opgezegd, worden automatisch de toepasselijke Abonnementsgelden voor het door u gekozen type Abonnement in rekening gebracht.

Transferantique BVBA behoudt zich te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om (i) de voorwaarden van het gratis proefaanbod te wijzigen, of (ii) een dergelijk gratis proefaanbod te annuleren

 

Verwijzingen

De Service biedt een verwijzingssysteem waarmee gebruikers winst kunnen maken wanneer ze nieuwe leden uitnodigen en deze leden betalen voor Abonnementen.

Als een gebruiker zich aanmeldt via uw verwijzingslink en het jaar- of biljaarplan activeert, krijgt u een aantal credits die overeenkomen met 10% van de waarde van het plan.

U kunt uw ingezamelde middelen opnemen met behulp van een geschikt formulier dat beschikbaar is via uw online accountmanagementpagina.

Een minimum aantal credits dat nodig is voor de opname is beschikbaar op uw online accountmanagementpagina.

 

Coupon codes

Transferantique BVBA kan couponcodes verstrekken die, wanneer ze worden ingevoerd bij de selectie van een Abonnementsplan, de Servicekosten per geval zullen verlagen.

De waarde van de promotie (Abonnementsgeld na korting) wordt alleen getoond en toegepast op het Abonnementsgeld als de promotiecode geldig is.

 

Tariefwijzigingen

Transferantique BVBA kan, naar eigen discretie en op elk moment, de Abonnementsgelden voor de Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van het abonnementsgeld wordt van kracht aan het einde van de op dat moment geldende Factureringscyclus.

Transferantique BVBA zal u een redelijke vooraankondiging geven van elke wijziging in de Abonnementsgelden om u de gelegenheid te geven uw Abonnement te beëindigen voordat een dergelijke wijziging van kracht wordt.

Uw voortgezette gebruik van de Service na het van kracht worden van de wijziging van het Abonnementsgeld houdt in dat u akkoord gaat met de betaling van het gewijzigde Abonnementsbedrag.

 

Terugbetalingen

Bepaalde terugbetalingsaanvragen voor Abonnementen kunnen door Transferantique BVBA van geval tot geval worden overwogen en naar eigen goeddunken van Transferantique BVBA worden ingewilligd. Als u een verzoek tot terugbetaling wilt indienen, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via info@transferantique.com.

 

Inhoud

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Content”) plaatsen, linken, opslaan, delen en op andere wijze beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de Content die u op de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door het plaatsen van Inhoud op de Service verleent u ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Service te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te reproduceren en te distribueren. U behoudt al uw rechten op alle Content die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. U behoudt al uw rechten op alle Content die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten.

U vertegenwoordigt en garandeert dat: (i) de inhoud is van u (u bent eigenaar) of u hebt het recht om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw Content op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of enige andere rechten van enige persoon.

 

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, dient u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een inbreuk op de Voorwaarden, wat kan resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

 

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Transferantique BVBA.

Transferantique BVBA heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Transferantique BVBA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u sterk aan om de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

 

Terminatie

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Als u uw account wilt opzeggen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Transferantique BVBA, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang tot of gebruik van de Service; (ii) elk gedrag of elke inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud die van de Dienst wordt verworven; en (iv) onbevoegde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een in dit document beschreven rechtsmiddel het essentiële doel ervan niet blijkt te hebben bereikt.

 

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestatie.

Transferantique BVBA haar dochterondernemingen, filialen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst zal ononderbroken functioneren, beveiligd zijn of beschikbaar zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Service voldoen aan uw eisen.

 

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afkeuring van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

 

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen discretie, om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een revisie van belang is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren een kennisgeving te doen toekomen. Wat een materiële verandering is, wordt naar eigen discretie bepaald.

Door na het van kracht worden van deze herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

 

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@transferantique.com of +32 485 65 40 90.